Pro koordinátory

 

Koordinátor

  • platí pro něj stejné možnosti jako pro "zákazníka - prodejce"
  • tvorba obchodní sítě - rozšiřování obchodního týmu společnosti Vaše DEDRA, s.r.o.
  • odměňování provizemi za zprostředkování obchodu a "mimořádnými prémiemi"
  • pro fyzické osoby se ŽL i bez ŽL
  • koordinátorem se nemohou stát právnické osoby

Jak se stát koordinátorem


 • nejprve se musíte stát "zákazníkem - prodejcem" a získat své zákaznické číslo
 • kontaktujte nového "zákazníka - prodejce"
 • vše mu vysvětlete, seznamte ho s jednoduchými obchodními podmínkami
 • pomozte mu vyplnit jeho prvoobjednávku, nebo mu vysvětlete jak ji udělat přímo na internetu
 • nezapomeňte mu dát Vaše jméno a Vaše koordinátorské číslo (= zákaznické číslo)
 • nový zákazník získá své zákaznické číslo hned na první faktuře
 • koordinátora není možné v průběhu spolupráce měnit

Provize

Přehledný provizní systém pro každého.

Linie % Informace
1. linie 8% Tyto provize Vám Dedra vyplatí vždy,
2. linie 3% bez ohledu na to,
3. linie 2% kolik máte aktivních
4. linie 1% zákazníků - prodejců
5. linie 0,7% ve Vaší 1. linii.
6. linie 0,6% pokud máte 6 aktivních zákazníků ve Vaší 1. linii
7. linie 0,4% pokud máte 7 aktivních zákazníků ve Vaší 1. linii
8. linie 0,2% pokud máte 8 aktivních zákazníků ve Vaší 1. linii
9. linie 0,1% pokud máte 9 aktivních zákazníků ve Vaší 1. linii
10. linie 2% pokud máte 10 aktivních zákazníků ve Vaší 1 linii

 

Vyplácení provizí

 • Nemám živnostenský list
 • Mám živnostenský list

 

 Nemám živnostenský list
Vaše provize a odměny Vám budou vypláceny  formou slevy na zboží v následujícím měsíci

 • provize musíte vyčerpat do 3 měsíců od vzniku nároku, jinak Váš nárok na ně automaticky zaniká

 

 

 Mám živnostenský list
Vaše provize a odměny Vám budou vypláceny převodem na Váš bankovní účet

 • zašlete kopii ŽL poštou nebo e-mailem

 • jste-li plátci DPH, zašlete kopii osvědčení o plátcovství DPH

 • neobdrží-li Dedra kopii Vašeho ŽL či osvědčení o plátcovství DPH, nemůže Vám vyplácet Vaše provize a odměny na Váš bankovní účet. Budou Vám však vypláceny formou slevy na zboží při další objednávce.

 • vyplácení provizí a odměn bude prováděno každý měsíc  po měsíční uzávěrce, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce